Knjigovodstvene usluge

 • vodjenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vodjenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEPU knjige;
 • vodjenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbedjivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka u pravcu plaćanja najmanjih poreskih dažbina u skladu sa važećim propisima (korišćenje zakonom predvidjenih olakšica, subvencija za novozaposlene i slično)
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak gradjana.

Kome pružamo usluge?

Gore navedene usluge pružamo klijentima
različitih pravnih formi:

  • mikro, mala, srednja i velika pravna lica;
  • preduzetnici (radnje), knjigaši i paušalci;
  • udruženja građana
  • ostala pravna lica: ogranci, predstavništva i slično;
kao i klijentima različitih delatnosti

 • trgovina na veliko i malo
 • proizvodnja
 • pružanje usluga
 • uvoz i izvoz
 • javni izvršitelji, notari, advokatske kancelarije
 • menjačnice