INDUSTRIJE

Trgovina na veliko i malo

Naša knjigovodstvena usluga prilagođena je potrebama malih prodajnih lanaca i veleprodaje, pružajući precizne finansijske izveštaje i poreske savete.

Proizvodnja

Pružamo knjigovodstvenu podršku proizvodnim sektorima, vodeći evidenciju o troškovima proizvodnje, praćenju inventara i analizi finansijskih performansi.

Pružanje usluga

Posebno prilagođena knjigovodstvena rešenja za sektor pružanja usluga, obezbeđujući precizno upravljanje fakturama, plaćanjima i analizu troškova.

Uvoz i izvoz

Naša knjigovodstvena podrška specijalizovana je za međunarodno poslovanje, prateći carinske procedure, konverziju valuta i poreska pitanja uvoza i izvoza.

Javni izvršitelji, notari, advokatske kancelarije

Pružamo knjigovodstvene usluge pravnim profesijama, sa fokusom na kompleksne finansijske transakcije, knjigovodstvene standarde i regulatorne zahteve.

Preduzetnici

Naša knjigovodstvena podrška preduzetnicima obuhvata sve aspekte vođenja poslovanja, pružajući savetodavne usluge, poreske strategije i optimizaciju finansijskog izveštavanja.

Koristimo najsavremenije računovodstvene programe

Profesionalne usluge vođenja finansijsko - pravnog dela poslovanja Za vaš siguran biznis od osnivanja tokom celog postojanja


Pošalji upit

O NAMA

Bonus Sistem d.o.o je vaša odabrana knjigovodstvena agencija sa sedištem u Beogradu. Mi smo tim stručnjaka koji su pre svega vši saveznici u izazovnom svetu vođenja poslovanja, praćenja regulativa i primene zakonskih mera, kako u Srbiji, tako i šire.

NUDIMO:

 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks,
 • Obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi
 • Izrada I overa zdravstvenih kartica;
 • izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključujući izradu početnog likvidacionog bilansa;

  Ovo su samo neke od usluga koje za vas vodi tim Bonus Sistem d.o.o.

  Rado ćemo biti deo vašeg poslovnog uspeha.

FAQ

Da bismo kreirali cenu knjigovodstvenih usluga potrebno je da znamo koliki je promet odnosno prihod nekog privrednog društva, preduzetnika ili preduzetnika paušalca, tačnije kakav je bilans stanja i uspeha. Zatim, važno je koliko ima mesečno ulaznih, a koliko izlaznih faktura, koja je šifra delatnosti koju obavlja, da li vodimo i robno i finansijsko knjigovodstvo, koliko ima eventualnih uvoza, izvoza, koliko zaposlenih radnika, koliko drugih obračuna, zakupa i slično.

Sva ova pitanja će nam složiti cenu usluga.

Za kreiranje ponude su nam dakle potrebne sledeće informacije:

 • broj izlaznih računa,
 • broj ulaznih računa,
 • broj uvoza,
 • broj zaposlenih,
 • matični broj firme na osnovu koga pogledamo poslovanje firme na APR u prethodnim godinama…

Odgovori na zahtev za ponudu se dobijaju odmah nakon prikupljenih neophodnih informacija za formiranje iste. Uglavnom to bude 1-2 dana. Poštujemo ozbiljnost svakog klijenta kojem bismo pružali neke od naših usluga, pa odgovore na pitanja i ponudu po nama treba pružiti već u narednom danu nakon dobijanja forme ili mejla sa odgovorima na pitanja i eventualnim dodatnim pitanjima.

Da bi se odradilo osnivanje preduzetnika, potrebno je odrediti šifru delatnosti kojom će se preduzetnik baviti, odrediti da li će biti u paušalu ili će voditi stvarni prihod tj voditi knjige. Zatim je potrebno odabrati naziv preduzetničke firme, proveriti, odrediti sedište na kome će biti registrovana, predati zahtev APR-u, platiti zakonom određenu taksu, posle usvajanja Rešenja i provere podataka na PU i LPA, napraviti neki biznis plan, sklopiti Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, proveriti test samostalnosti. Ako je preduzetnik razvrstan da  vodi knjige, on vodi dvojno knjigovodstvo i može da obavi i druge radnje, kao što je predaja poreske prijave PPDG-1S i dr.

Koraci za otvaranje DOO: advokat otvara firmu u APR pri čemu se opredeljuje da li će firma biti u sistemu pdv ili ne; nakon dobijanja rešenja APR otvara se račun u banci. Knjigovođi se dodeljuju ovlašćenja za Poresku upravu i Centralni registar (CROSO), predaje se poreska prijava PDP. U APR se registuje stvarni vlasnik kapitala.

Da bi se pratio limit za paušal potrebno je voditi KPO knjigu, i tako unositi ostvaren prihod i na dinarskom i deviznom racunu, tj registrovati sve izlazne fakture i izvode po kojima su one plaćene i to sve u toku jedne  kalendarske godine.

Od 01.01. do 31.12. tekuće godine,  poreski obveznik  ne može da pređe prihod od 6.000.000,00.

Limit za ulazak u PDV je 8 miliona dinara, odnosno prihod koji se ostvaruje od prometa robe i usluga na teritoriji naše zemlje i odnosi se na sve privredne subjekte . On se posmatra u konuitetu od 365 dana.  Od bilo kojeg dana u godini kada posmatrate 365 dana unazad, ne smete da ostvarite više od 8 miliona dinara. Dužni ste da se prijavite u sistem PDV i da od naredne fakture imate iskazan i obračunat PDV.

Ako se pruža usluga klijentu koji je u inostranstvu, potrebno je utvrditi gde se usluga zapravo vrši, da bi se odredilo da li će se taj prihod računati u limit. Da bismo to znali potrebno je da odredimo mesto prometa.

Mesto prometa zavisi od usluga koje se pružaju, što je definisano članom 12. Zakona o PDV.

Ono može biti mesto klijenta, mesto pružaoca usluga ili mesto gde su stvarno obavljene usluge ili prodata roba.

Samim tim, ako se sve dešava u Srbiji i imate klijenta koji je iz Srbije, mesto prometa će uvek biti u Srbiji i prihod neće biti oslobođen od PDV, odnosno ući će u obračun limita.

S druge strane, ako se usluge pružaju ka inostranstvu, situacija može biti drugačija. To najviše zavisi od usluge koje se pruža. U članu 12. Zakona navode se usluge kojima će se mesto prometa smatrati mesto primaoca usluga, odnosno ako su pružene inostranstvu neće ući u obračun limita za PDV. Tu spadaju usluge savetnika, inžinjera, prevodioca, revizora, advokata, ali i usluge pružene elektronskim putem. Uslugama pruženim elektronskim putem, smatraju se usluge pružene posredstvom interneta, čije je pružanje automatizovano uz minimalno ljudsko angažovanje i koje ne bi bilo moguće bez postojanja informacione tehnologije.

Pravilnikom je određeno da se ovo najviše odnosi na oblasti:

1) isporuka veb strana, čuvanje i održavanje veb strana;

2) isporuka programa i njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa i računarske opreme;

3) isporuka slika, tekstova, i informacija i omogućavanje pristupa bazama podataka, kao i arhiviranja baza podataka;

4) isporuka audio i video zapisa, kao i isporuka igara, uključujući i igre na sreću;

5) isporuka političkih, kulturnih, umetničkih, sportskih, naučnih, obrazovnih i zabavnih emisija i događaja, u toku ili nakon snimanja;

6) usluge iz oblasti učenja na daljinu.

Npr. ako pružate usluge programiranja ino klijentu, mesto prometa će biti mesto klijenta i biće izuzeto od PDV-a, odnosno neće  ući u obračun limita. Isto važi i za robu koja se izvozi i otprema u inostranstvo.

Međutim, ako je klijent lice iz inostranstva, a pružaju se usluge npr. organizacije događaja koji se dešava na teritoriji Srbije, mesto prometa će se smatrati mesto gde su usluge stvarno pružene, pa će ući u obračun limita.

SEF predstavlja informatičko-tehnološko rešenje preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e- faktura. U SEF-u se vrši i evidentiranje obračuna PDV.

Zakonom je uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

Subjekti privatnog sektora (registrovani za PDV) i javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;

PDV punomoćnici stranih lica registrovanih za PDV u Republici Srbiji, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora;

Dobrovoljni korisnici sistema e-faktura.

Za subjekte javnog sektora obaveza izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura kao i obaveza evidentiranja PDV- a je pocela 01.05.2022. godine.

Za subjekte privatnog sektora obaveza izdavanja elektronskih faktura javnom sektoru je pocela 01.05.2022. godine, a obaveza prijema i cuvanja 01.07.2022. godine. Obaveza izdavanja i ostalih izvršenja u skladu sa Zakonom, za privatni sektor je počela 01.01.2023. godine.

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja ILI CROSO je Mesečno izveštavanje na nivou osiguranika, ogleda se u obezbeđivanju potrebnih podataka kako bi se mnogo brže identifikovali nesavesni poslodavci, a izbegle situacije da doprinosi ostanu neplaćeni.

Donošenje Zakona o Centralnom registru višestruko je značajno za prevazilaženje brojnih problema koji prate sistem naplate doprinosa za socijalno osiguranje, s obzirom na to da je kontrola naplate doprinosa nedovoljno efikasna.S obzirom na to da će se potpunim tehničkim uspostavljanjem Centralnog registra ustanoviti redovna mesečna analiza i usaglašavanje podataka iz baze Centralnog registra o obveznicima uplate doprinosa – poslodavcima i osiguranicima u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i obaveštavati Poreska uprava o svim uočenim nepravilnostima radi daljeg postupanja, može se zasigurno postići visok nivo naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i unaprediti nivo izvršavanja zakonskih obaveza.

Takođe, uspostavljanjem Centralnog registra povezane su ključne institucije u sistemu socijalnog osiguranja, kao što su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje, ali i Poreska uprava, što predstavlja efikasniji i efektivniji sistem razmene podataka za različite svrhe i dovodi do najvažnijeg, a to je poboljšanje usluge korisnicima.

Tražite pouzdano i profesionalno vođenje knjigovodstva?

POŠALJITE NAM NEOBAVEZUJUĆI
UPIT.

Razgovarajte sa jednim od naših finansijskih savetnika i pronađite sigurnost u vašem biznisu. Pošaljite nam svoje podatke i mi ćemo vas ubrzo kontaktirati.