Poreska uprava

  • uzimanje listinga (stanja računa) i uskladjivanje stanja,
  • sredjivanje poreske situcije, rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza,
  • predaja poreskih prijava,
  • učešće u poreskom postupku umesto klijenta,
  • sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom.

Agencija ostvaruje neposrednu svakodnevnu saradnju sa filijalama Poreske uprave u Beogradu. Osim usluga svakodnevne predaje poreskih prijava i raznih zahteva na šalterima, u Poresku upravu odlazimo radi direktnog kontakta sa inspektorima, načelnicima i direktorima Poreske uprave i učestvujemo u rešavanju zahteva klijenata. Svi podneti zahtevi se prate i preduzimaju se sve radnje kako bi se sa uspehom i na vreme rešili.

Tražite pouzdano i profesionalno vođenje knjigovodstva?