Ugovori, odluke

 • Ugovor o radu
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji
 • Ugovor o zajedničkom ulaganju
 • Menadžerske ugovore za lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima
 • Ugovori o prodaji robe
 • Ugovori o pružanju usluga
 • Sve druge ugovore za kojima se javi potreba u roku poslovanja pravnog lica

Napomene: U okviru pravne pomoći za početak obavljanja delatnosti svako pravno lice trebalo bi da poseduje:

 • Pravilnik o radu
 • Akt o sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnik o proceni rizika

Ove akte možemo da Vam odradimo u izuzetno kratkom roku.

Tražite pouzdano i profesionalno vođenje knjigovodstva?