U poslednjim godinama, sektor knjigovodstva, SEF i finansija u Srbiji suočili su se sa nekoliko značajnih izmena u regulativi. Ove promene zahtevaju od preduzeća pažljivo praćenje i implementaciju kako bi se izbegle kazne i finansijski gubici zbog neusklađenosti sa propisima.

Evo pregleda najvažnijih izmena regulativa u 2023. i 2024. godini:

 1. Promene u poreskoj regulativi: U 2023. godini, Vlada Srbije je donela izmene poreskih zakona koje su uticale na način obračuna poreza na dohodak građana i preduzeća. Ove promene zahtevaju od preduzeća da pažljivo prate nove stope oporezivanja i pravila o odbitku poreza.
 2. Regulativa o knjigovodstvenim standardima: U istoj godini, Agencija za privredne registre usvojila je nove knjigovodstvene standarde koji se primenjuju na sve kompanije u Srbiji. Ove izmene zahtevaju od preduzeća da prilagode svoje finansijsko izveštavanje u skladu sa novim standardima.
 3. Digitalizacija finansijskog izveštavanja: U 2024. godini, Vlada je najavila planove za digitalizaciju finansijskog izveštavanja. Ovo uključuje prelazak na elektronsko podnošenje finansijskih izveštaja putem posebne platforme. Preduzeća će morati da se prilagode ovim promenama i osiguraju da imaju adekvatne digitalne kapacitete.
 4. Regulativa o zaštiti podataka: U skladu sa evropskim propisima o zaštiti podataka (GDPR), Srbija je donela nove zakone o zaštiti privatnosti podataka. Ovo je posebno važno za knjigovodstvene agencije koje rukuju osetljivim finansijskim informacijama svojih klijenata.

Implementacija propisa čuva vaše poslovanje

Kako biste izbegli kazne i finansijske gubitke zbog neusklađenosti sa ovim promenama propisa, važno je da pratite sve izmene u regulativi i blagovremeno ih implementirate u svoje poslovanje. Evo nekoliko saveta kako to možete postići:

 1. Redovno ažuriranje znanja: Ostanite informisani o svim izmenama propisa koji se odnose na vaše poslovanje. Redovno pratite saopštenja nadležnih institucija i učestvujte u obukama i seminarima o aktuelnoj regulativi.
 2. Saradnja sa pouzdanom knjigovodstvenom agencijom: Izaberite knjigovodstvenu agenciju poput Bonus Sistema koja ima stručan tim sa dubokim razumevanjem lokalne regulative i iskustvom u praćenju promena propisa.
 3. Automatizacija i digitalizacija procesa: Koristite moderna softverska rešenja koja vam omogućavaju efikasno praćenje i implementaciju promena propisa. Automatizacija procesa može vam uštedeti vreme i smanjiti rizik od grešaka.
 4. Interni kontrolni mehanizmi: Implementirajte interni sistem kontrole koji će vam pomoći da redovno proveravate usklađenost sa propisima i identifikujete eventualne nedostatke u procesima.
 5. Saradnja sa pravnim savetnicima: Po potrebi se konsultujte sa pravnim stručnjacima koji vam mogu pružiti dodatne informacije i savete o primeni promena propisa.

Instrukcije za korišćenje SEF sistema i ePorezi su sledeće:

 1. SEF (Sistem Elektronske Fakture):
 • Registracija: Prvo se morate registrovati na SEF portalu putem zvaničnog sajta Poreske uprave Republike Srbije.
 • Prijava: Nakon registracije, prijavljujete se na SEF portal koristeći korisničko ime i šifru.
 • Kreiranje i slanje faktura: Unesite sve relevantne podatke o fakturi, uključujući podatke o kupcu, prodavcu, iznosu i PDV-u. Zatim pošaljite fakturu putem SEF portala.
 • Prateće aktivnosti: Pored kreiranja i slanja faktura, SEF sistem omogućava i praćenje statusa faktura, pretragu faktura po različitim kriterijumima i generisanje izveštaja.
 1. ePorezi:
 • Registracija: Prvo se registrujete na ePorezi portalu putem zvaničnog sajta Poreske uprave Republike Srbije.
 • Prijava: Nakon registracije, prijavljujete se na ePorezi portal koristeći korisničko ime i šifru.
 • Podnošenje poreskih prijava: Na ePorezi portalu možete podneti različite poreske prijave, uključujući prijavu poreza na dohodak, PDV-a, poreza na dobit i druge.
 • Plaćanje poreza: Pored podnošenja poreskih prijava, ePorezi omogućava i elektronsko plaćanje poreza putem različitih platnih sistema.

Koje su to regulative koje najviše utiču na privrednike u Srbiji?

knjigovođe rade u knjigovodstvenoj agenciji

Regulativa za privrednike i privatnike u Srbiji se odnosi na niz zakonskih propisa koji regulišu poslovanje i oporezivanje. Ovi propisi obuhvataju:

 1. Zakon o računovodstvu i reviziji: Propisuje standarde i procedure za vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje finansijskih izveštaja i reviziju finansijskih izveštaja.
 2. Zakon o PDV-u: Definiše obveznike plaćanja PDV-a, stope PDV-a, postupak registracije i podnošenja PDV prijava, kao i poreske olakšice i oslobođenja.
 3. Zakon o porezu na dobit pravnih lica: Propisuje način obračuna i plaćanja poreza na dobit, poreske olakšice i oslobođenja, kao i postupak podnošenja poreske prijave.
 4. Zakon o porezu na dohodak građana: Definiše poreske obveznike, osnovicu oporezivanja, stope poreza, poreske olakšice i oslobođenja za fizička lica.
 5. Zakon o radu: Reguliše radne odnose između poslodavaca i zaposlenih, prava i obaveze zaposlenih, kao i postupak rešavanja radnih sporova.

Pravilno praćenje i poštovanje ovih regulativa ključno je za poslovanje privrednika i privatnika u Srbiji kako bi se izbegle kazne i finansijski gubici zbog neusklađenosti sa propisima. Važno je redovno pratiti izmene u zakonodavstvu i konsultovati se sa stručnjacima u oblasti knjigovodstva i poreskih propisa kako biste bili u skladu sa aktuelnim regulativama.

Prateći ove savete i sarađujući sa pouzdanom knjigovodstvenom agencijom poput Bonus Sistema, možete izbeći kazne i finansijske gubitke zbog neusklađenosti sa regulativama i osigurati uspešno poslovanje u promenljivom poslovnom okruženju.

Kontaktirajte nas i pokrenite svoj biznis. Nudimo moderno knjigovodstvo i profesionalne računovodstvene i pravne usluge.
Bonus Sistem d.o.o.
Agencija za knjigovodstvo
Adresa: Terazije 42, 11000 Beograd – Stari grad.
Telefon: + 381 11 403 55 27, + 381 63 112 60 38
Mobilni: +381 63 112 60 36
www.bonus-sistem.com
Email: office.bonus@bonus-sistem.combonussistem@gmail.com

Pošalji upitОставите одговор