Fleksibilni radni aranžmani i rad od kuće: Uticaj na produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih

Fleksibilni radni aranžmani i rad od kuće postali su ključni faktori u današnjem poslovnom svetu, nudeći značajne benefite kako poslodavcima, tako i zaposlenima. Ovi aranžmani ne samo da omogućavaju veću fleksibilnost u radnom vremenu, već i doprinose povećanju produktivnosti i zadovoljstva zaposlenih.

Kako fleksibilni rad utiče na model kompenzacije zaposlenih?

Kada je reč o platama i naknadama, fleksibilni radni aranžmani mogu imati direktan uticaj na model kompenzacije zaposlenih. Na primer, kompanije mogu ponuditi diferencirane pakete beneficija koji uključuju prilagođene opcije za rad od kuće, fleksibilno radno vreme ili nadoknadu troškova za rad od kuće, što može biti privlačno za zaposlene i pomoći u brendiranju poslodavca kao kompanije koja ceni i podržava radnu ravnotežu.

Brendiranje poslodavca kao podržavaoca fleksibilnih radnih aranžmana može biti ključno za privlačenje talentovanih kandidata i zadržavanje postojećih zaposlenih. Kada kompanija postane poznata po pružanju mogućnosti za rad od kuće ili fleksibilnog radnog vremena, to može poboljšati njen imidž kao poželjnog poslodavca. Zaposleni mogu doživeti ovakve benefite kao dodatnu vrednost koja ide uz njihovu platu i naknade, što doprinosi njihovom zadovoljstvu i lojalnosti prema kompaniji.

Da li je fleksibilni rad moguć za knjigovodstvo?

U kontekstu knjigovodstva i profesije knjigovođa, fleksibilni radni aranžmani mogu doneti posebne koristi. Knjigovođe mogu imati kompleksne zadatke koji zahtevaju koncentraciju i fokus, a rad od kuće može im omogućiti mirnije okruženje za obavljanje tih zadataka. Takođe, fleksibilni radni aranžmani mogu olakšati usklađivanje poslovnih i ličnih obaveza, što može biti od posebnog značaja za zaposlene sa porodicom ili drugim obavezama.

Produktivnost i zadovoljstvo kao pokretači performansi zaposlenih

Kada se radi o produktivnosti i zadovoljstvu zaposlenih, istraživanja su pokazala da fleksibilni radni aranžmani mogu imati pozitivan uticaj. Zaposleni koji imaju mogućnost da sami organizuju svoje radno vreme i mesto rada često su produktivniji i motivisaniji. Osim toga, rad od kuće može smanjiti stres povezan sa putovanjem na posao i omogućiti veću ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Ukupno gledano, fleksibilni radni aranžmani i rad od kuće imaju značajan uticaj na produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih, kao i na brendiranje poslodavca kao podržavaoca modernih radnih praksi. Integracija ovih aranžmana u knjigovodstvene agencije može doneti brojne koristi kako za poslodavce, tako i za zaposlene, pružajući fleksibilnost, produktivnost i zadovoljstvo na radnom mestu.

5 benefita za prpduktivnost koje donose rad od kuće i fleksibilni radni aranžmani

Evo pet ključnih benefita za produktivnost koje donosi rad od kuće:

Smanjeni vremenski gubici:

Rad od kuće eliminira potrebu za putovanjem do posla, što znači da zaposleni mogu da uštede dragoceno vreme koje bi inače proveli na putu do kancelarije. Ovo vreme mogu iskoristiti za obavljanje dodatnih poslova ili za odmor, što doprinosi njihovoj produktivnosti.

Veća fleksibilnost u radnom rasporedu:

Rad od kuće omogućava zaposlenima da prilagode svoj radni raspored svojim individualnim potrebama i preferencijama. Fleksibilnost u radnom vremenu omogućava zaposlenima da rade u periodima kada su najproduktivniji ili kada imaju najviše energije, što može pozitivno uticati na efikasnost i produktivnost.

Smanjene distrakcije:

Rad od kuće može omogućiti zaposlenima da se izoluju od potencijalnih distrakcija koje postoje u radnom okruženju, poput buke, razgovora kolega ili neplaniranih sastanaka. Fokusiranost na radne zadatke može se povećati kada zaposleni imaju kontrolu nad svojim radnim okruženjem.

Bolja ravnoteža između poslovnog i privatnog života:

Rad od kuće omogućava zaposlenima da lakše usklade svoje profesionalne obaveze sa porodičnim i ličnim obavezama. Ovo može rezultirati manjim stresom i većom motivacijom za rad, što pozitivno utiče na produktivnost.

Smanjenje odsustva sa posla:

Fleksibilnost koju pruža rad od kuće može smanjiti broj slučajeva odsustva sa posla, kao što su bolovanja ili dani odmora. Zaposleni mogu lakše prilagoditi svoj radni raspored svojim potrebama, što može rezultirati manjim brojem izostanaka i kontinuiranim radom čak i u slučaju manjih zdravstvenih ili ličnih problema.

Šta kaže Zakon o radu u Srbiji?

Bonus Sistem knjigovodstvo

Prema Zakonu o radu Republike Srbije, rad od kuće je regulisan kao vrsta ugovora o radu i kao povremeno obavljanje poslova od kuće, uz saglasnost obe strane.

Rad od kuće je:

-moguć

-legalan

-potrebno da bude odobren od strane poslodavca, posebno kada ste vi ona strana koja želi opciju rada na daljinu.

“Zbog specifičnosti obavljanja poslova van prostorija poslodavca, precizirana je sadržina ugovora o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca”, podsećaju iz resornog ministarstva, dodajući da pored obaveznih elemenata propisanih Zakonom o radu, ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca sadrži i sledeće:

  • trajanje radnog vremena prema normativima rada;
  • način nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog;
  • sredstva za rad za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava;
  • korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu troškova za njihovu upotrebu, naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja.

Kakvo je stanje u Srbiji u praksi?

Iako ako pogledamo sve navedeno, rekli bismo da se i ne realizuje uvek. Međutim, i sami zaposleni pristaju na određene kompromise ako im odgovara fleksibilnost koju rad na daljinu donosi. To znači da mogu da obavljaju poslovne zadatke iz svog doma, obližnjeg kafića ili čak sa neke udaljene, pa i egzotične destinacije, a da u firmu mogu da “svrate” po potrebi, uz određenu najavu. Uostalom, moderne platforme za saradnju i projektni menadžment to i omogućavaju bez uticaja na produktivnost i realizaciju poslovnih zadataka i performansi.

Možda upravo zato i sve češće viđamo da u Srbiji ljudi rade na daljinu.

Odavno je svakodnevna pojava da ljudi rade iz kafea, za laptopovima, pa i na plažama. Mnogima je nakon korone ovo postala jedina prihvatljiva opcija. To znači da se danas poslodavci bore i sa ovakvim postavkama poslovanja ao žele da zadrže najbolji talent, ali i dođu do zaposlenih čak i na globalnom polju, čime mogu proći i povoljnije i bolje.

Mnogi poslodavci su samim tim uvideli ne samo monetarne i logističke, već i brojne druge prednosti rada na daljinu, posebno u malim kolektivima, jer ne moraju više da plaćaju zakup i račune za poslovni prostor, a lako se organizuju i sastanu sa saradnicima/kolegama.

Pored fleksibilnosti u radu, ono što se najčešće navodi kao prednost rada na daljinu jeste činjenica da se ne gubi vreme u prevozu, vožnji, traženju parkinga, itd.

Naši zaposleni u knjigovodstvenoj agenciji Bonus Sistem koriste ove benefite, a to znači da imaju mogućnost i da rade od kuće sa svojim ljubimcima, voljenima, u udobnosti svog doma, a to apsolutno pomaže i njihovom zadovoljstvu i posvećenosti poslu i našim klijentima. Ako niste do sad pokušali da uvedete barem hibridni sistem ili fleksibilno radno vreme-pokušajte i testirajte benefite koji su danas zahvaljujući tehnologiji dostupni za sve poslodavce.

Kontaktirajte nas i pokrenite svoj biznis. Nudimo moderno knjigovodstvo i profesionalne računovodstvene i pravne usluge.
Bonus Sistem d.o.o.
Agencija za knjigovodstvo
Adresa: Terazije 42, 11000 Beograd – Stari grad.
Telefon: + 381 11 403 55 27, + 381 63 112 60 38
Mobilni: +381 63 112 60 36
www.bonus-sistem.com
Email: office.bonus@bonus-sistem.combonussistem@gmail.com

Pošalji upitОставите одговор