Zarade, Primanja, Porezi i Oslobođenja od Poreza u Srbiji

Zarade predstavljaju naknade koje zaposleni primaju za svoj rad u okviru radnog odnosa. Ove naknade se najčešće isplaćuju u obliku mesečnih plata.

Zarade se mogu sastojati od osnovne plate, bonusa, dodataka na osnovnu platu (kao što su dodaci za prekovremeni rad, rad noću, rad vikendom i praznicima), kao i drugih oblika nagrada i stimulacija. U Srbiji, zarade su regulisane Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, koji propisuju minimalnu zaradu, način obračuna i isplate plata, kao i prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih.

Šta su zarade?

Zarade su primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Šta su primanja?

Primanja su širi pojam od zarada i uključuju sve vrste prihoda koje pojedinac može ostvariti. Osim zarada, primanja mogu uključivati i:

 1. Prihodi od samostalne delatnosti: Ove prihode ostvaruju fizička lica koja obavljaju samostalnu delatnost kao što su preduzetnici, zanatlije, slobodna zanimanja i slično.
 2. Prihodi od imovine: To su prihodi ostvareni od izdavanja nepokretnosti (npr. stanovi, poslovni prostori) u zakup, prihodi od kapitala (npr. kamate na štednju, dividende), i drugi prihodi od imovine.
 3. Socijalna davanja: Uključuju penzije, naknade za nezaposlene, socijalnu pomoć, dečije dodatke i druge oblike socijalne pomoći.
 4. Prihodi od autorskih prava i industrijske svojine: Prihodi koje fizička lica ostvaruju od autorskih prava, patenata, trgovačkih marki i sličnih prava.
 5. Ostala primanja: Uključuju poklone, nasledstva, dobitke na igrama na sreću i druge vrste nepravilnih i povremenih prihoda.

Porezi

Porezi su obavezna davanja koja fizička i pravna lica plaćaju državi, a koriste se za finansiranje javnih rashoda i funkcionisanje države. U Srbiji postoji nekoliko vrsta poreza, uključujući:

 1. Porez na dohodak građana: Obuhvata porez na zarade, porez na prihode od samostalne delatnosti, porez na prihode od imovine, porez na kapitalne dobitke, i druge vrste prihoda.
 2. Porez na dodatu vrednost (PDV): Ovo je porez na promet dobara i usluga koji se obračunava i plaća na svaki promet u lancu proizvodnje i distribucije. Standardna stopa PDV-a u Srbiji iznosi 20%, dok se niža stopa od 10% primenjuje na određene proizvode i usluge.
 3. Porez na dobit pravnih lica: Ovo je porez koji plaćaju pravna lica na ostvarenu dobit. U Srbiji, stopa poreza na dobit pravnih lica iznosi 15%.
 4. Porez na imovinu: Ovo je porez koji se plaća na posedovanje nepokretnosti kao što su kuće, stanovi, poslovni prostori i zemljište.
 5. Akcize: Specijalni porezi koji se primenjuju na određene proizvode kao što su duvan, alkohol, nafta i naftni derivati.

Oslobođenja od Poreza u Srbiji

U Srbiji postoje određena primanja i transakcije koje su oslobođene od poreza. Ova oslobođenja su predviđena zakonskim regulativama kako bi se olakšalo poslovanje i život građana. Neka od najvažnijih oslobođenja od poreza uključuju:

 1. Prihodi od kamata na štednju: Fizička lica su oslobođena poreza na prihode od kamata na dinarske štedne uloge.
 2. Prihodi od stipendija i nagrada: Stipendije i nagrade učenika i studenata su oslobođene od poreza, pod određenim uslovima.
 3. Prihodi od socijalnih davanja: Penzije, socijalna pomoć, dečiji dodaci i drugi oblici socijalne pomoći su oslobođeni od poreza.
 4. Prihodi od prodaje lične imovine: Prodaja lične imovine (npr. automobila, kućnih aparata) fizičkih lica nije oporezovana.
 5. Prihodi od nasledstva i poklona: Prihodi ostvareni nasledstvom i poklonima od srodnika u prvom naslednom redu su oslobođeni od poreza.
 6. Prihodi od osiguranja: Isplate osiguravajućih društava po osnovu životnog osiguranja i drugih oblika osiguranja su oslobođene od poreza.
 7. Humanitarne i donatorske aktivnosti: Donacije i sponzorstva u humanitarne svrhe su često oslobođene od poreza.

Ova oslobođenja su dizajnirana da podrže socijalnu i ekonomsku politiku države, olakšaju život građana i podstaknu određene ekonomske aktivnosti.

Na šta se ne plaća porez u Srbiji?

Ne plaća se porez u Srbiji na zarade na primanja zaposlenog po osnovu pogodnosti za čije pružanje, u cilju stvaranja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu, poslodavac ima izdatke za izgradnju prostorija i/ili nabavku opreme za rekreaciju, po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, odnosno organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca. Pravo na poresko oslobođenje može da se ostvari samo ukoliko se aktivnosti kolektivne rekreacije zaposlenih iz člana 18a stav 1. Zakona sprovode u skladu sa aktima poslodavca i ukoliko svi zaposleni poslodavca imaju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima (član 18a stav 2. Zakona).

Porez na zarade ne plaća se po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, koja se sprovodi u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca.

Naknada troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, saglasno članu 3. stav 2. Pravilnika, podrazumeva zakup termina u sportskoj hali ili drugom objektu podobnom za kolektivnu rekreaciju u određenom vremenskom periodu, obezbeđivanje zaposlenima korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga (teretana, bazen, zatvoreni ili otvoreni sportski tereni ili tereni za rekreaciju i sl.), kao i obezbeđivanje zaposlenima mogućnosti korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga kod različitih pružaoca usluga, ukoliko je svim zaposlenima dostupan isti broj i vrsta različitih pružaoca usluga pod istim uslovima (omogućavanje istovremenog pristupa različitim teretanama, bazenima, zatvorenim ili otvorenim sportskim terenima ili terenima za rekreaciju).

Šta kaže Zakon i koje su odredbe bitne za knjigovodstvo?

Odredbom člana 3. stav 1. Pravilnika propisano je da poresko oslobođenje za primanja po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih može da se ostvari:

1) ako je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na način da se vrši naknada troškova po tom osnovu;

2) ako je kolektivna rekreacija zaposlenih dostupna svim zaposlenima pod istim uslovima, odnosno da je iste vrste, kvaliteta i obima za sve zaposlene;

3) ako je takva naknada troškova dokumentovana na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;

4) ako se naknada troškova kolektivne rekreacije zaposlenih vrši direktnim plaćanjem na račun dobavljača.

Prema odredbi člana 3. stav 2. Pravilnika, naknada troškova kolektivne rekreacije iz stava 1. ovog člana podrazumeva:

1) zakup termina u sportskoj hali ili drugom objektu podobnom za kolektivnu rekreaciju u određenom vremenskom periodu;

2) obezbeđivanje zaposlenima korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga (teretana, bazen, zatvoreni ili otvoreni sportski tereni ili tereni za rekreaciju i sl.);

3) obezbeđivanje zaposlenima mogućnosti korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga kod različitih pružaoca usluga, ukoliko je svim zaposlenima dostupan isti broj i vrsta različitih pružaoca usluga pod istim uslovima (omogućavanje istovremenog pristupa različitim teretanama, bazenima, zatvorenim ili otvorenim sportskim terenima ili terenima za rekreaciju).

Kontaktirajte nas i pokrenite svoj biznis. Nudimo moderno knjigovodstvo i profesionalne računovodstvene i pravne usluge.
Bonus Sistem d.o.o.
Agencija za knjigovodstvo
Adresa: Terazije 42, 11000 Beograd – Stari grad.
Telefon: + 381 11 403 55 27, + 381 63 112 60 38
Mobilni: +381 63 112 60 36
www.bonus-sistem.com
Email: office.bonus@bonus-sistem.combonussistem@gmail.com

Pošalji upitОставите одговор