Dobrodošli na sajt Bonus Sistema.

Prepoznajući potrebe Vas, našeg uvaženog klijenta, imamo zadovoljstvo što smo u mogućnosti da Vam ponudimo knjigovodstvene usluge po visoko profesionalnim standardima uz maksimalno poverenje.

Ko je

Bonus Sistem d.o.o.
image Bonus Sistem d.o.o je knjigovodstvena agencija

Bavi se profesionalnim pružanjem usluga iz oblasti finansijsko - pravnog dela poslovanja Vašeg preduzeća, od osnivanja tokom celog postojanja.


Čime se bavi

Bonus Sistem d.o.o.
  • vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
  • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks,
  • obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike - neto, bruto, porezi i doprinosi
  • izrada I overa zdravstvenih kartica;
  • izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključujući izradu početnog likvidacionog bilansa;

  • Navedene su samo neke od usluga koje Bonus Sistem d.o.o nudi.

Potrebna Vam je računovodstvena usluga? Pišite nam!

Stojimo Vam na raspologanju .