Računovodstvene usluge

Platni promet i banke

    Gotovinski platni promet
  • predaja pazara, zajmova i drugih uplata na račun klijenta putem kurirske službe Agencije
  • podizanje plata, zajmova i drugih isplata sa računa klijenta putem kurirske službe Agencije;
  • priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana


  • Bezgotovinski platni promet
  • elektronski platni promet - e-banking


  • Platni promet sa inostranstvom
  • izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
  • predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija